Aan de slag in Kaag en Braassem

Aan de slag in Kaag en Braassem

Sinds eind december is Leonie aan de slag in Kaag en Braassem. Binnen deze gemeente is de komende jaren vraag naar 150-200 extra sociale woningen. Via het traject omgevingsparticipatie (TOP) krijgen inwoners veel ruimte om mee te praten over de locaties en het woningbouwprogramma. Leonie speelt de komende maanden een stevige adviesrol in dit participatieproces.


Laat een reactie achter