Home

Home

Effectieve communicatie en bemiddeling voor bewoners, bestuurders en bedrijven

Nativitas staat voor communicatieadvies en deskundige procesbegeleiding in gebiedsontwikkeling, fysieke leefomgeving, (beleids)conflicten en in de aanloop naar de omgevingswet. Bovendien biedt Nativitas ook preventief conflictmanagement voor gemeenten of andere overheidsinstellingen. Met professionele mediation voorkomt Nativitas in veel gevallen grotere, ingrijpende stappen en een hoge rekening.

  • Onafhankelijke (beleids)bemiddeling
  • Integere procesbegeleiding
  • Preventief conflictmanagement
  • Professionele mediation
  • Doeltreffend communicatieadvies
  • Succesvolle participatietrajecten

 

Liever voorkomen

Een conflict doet niemand goed. Onduidelijkheid geeft onrust. Beiden zijn vaak te voorkomen. Wanneer gesprekken lastiger worden, belangen tegengesteld zijn of het proces steeds ingewikkelder, is het moeilijk voldoende grip op de zaak te houden. Beide partijen willen invloed en inspraak hebben in de uiteindelijke oplossing. Professionele communicatie, procesbegeleiding en bemiddeling kunnen ervoor zorgen dat die oplossing sneller, kostenbesparend en effectiever is.

Toch onenigheid. Wat nu?

Waar samengeleefd of samengewerkt wordt, ontstaan soms ook ongemakkelijke situaties, irritaties of ruzies. Het lijkt erbij te horen. Onrust in de wijk over een nieuwbouwproject, onenigheid in de familie of met je partner, een conflict met de buren of de werkgever of een langslepend geschil met de gemeente. Bij onenigheid en onduidelijkheid raakt vertrouwen beschadigd, is rust vaak ver te zoeken en zijn de kosten voor advocaten en andere experts vaak onnodig  hoog. Helaas leiden dure en tijdrovende juridische procedures zelden tot het beste eindresultaat.

Dialoog is een effectief middel

Nativitas begeleidt bewoners, bestuurders en bedrijven bij het zelf én samen invloed uitoefenen op het proces dat leidt naar een goede oplossing, waarover alle betrokken partijen tevreden zijn. Het gaat hierbij niet alleen om praten, maar vooral om (herstel van) vertrouwen, gehoord worden en actief inspraak hebben in een oplossing.

Nativitas creëert overzicht en bewaakt ieder proces door evenwichtig en nieuwsgierig te luisteren en te adviseren. Zo komen partijen zelf tot het verbeteren van de onderlinge communicatie en samenwerking, het helder krijgen van gezamenlijke belangen en het maken van concrete afspraken.